نهال پسته
چهارشنبه, 14 مرداد 1394 13:04

خوابا نیدن نهال پسته

خوابا نیدن نهال پسته
اگر چه از نظر گیاهشناسی نهال پسته را می توان بوسیله خوابانیدن ازدیاد نمود ولی از نظر اصول باغبانی در صورتیکه شاخه ای از نهال پسته را بتوان ریشه دار نمود پس از جدا نمودن این شاخه از گیاه مادری قادر به ادامه حیات نخواهد بود این عدم موفقیت در زمینه ازدیاد با روش خوابانیدن می تواند از حساسیت ریشه نهال پسته  به جابجایی و هم از ضعف شدید ریشه های نابجا تولید شده باشد.

کشت بافت: یکی از جدیدترین روشهای ازدیاد نهال پسته کشت بافت و سلول گیاهی می باشد. که در این روش از طریق کشت بافت ساقه، برگ، جنین بساک، تخمدان، ساقه، و... میتوان تعداد زیادی گیاه تولید نمود. مزایای این روش به شرح زیر است:
1- تولید گیاه عاری از ویروس در نهال پسته
2- کوتاه نمودن زمان مورد نیاز برای تولید گونه های جدید در نهال پسته

منتشرشده در درختان پسته
چهارشنبه, 14 مرداد 1394 13:05

قلمه زدن نهال پسته

قلمه زدن نهال پسته

یکی از روشهای ازدیاد غیر جنسی گیاهان استفاده از قلمه است گیاهانی که بوسیله بذر زیاد می شوند در صورتیکه قلمه آنها نیز قابل کشت باشد و از آنها برای ازدیاد استفاده شود طول دوره لازم تا رسیدن به دوره باردهی کمتر می شود. در اینصورت جدا از حفظ ترکیب ژنتیکی مورد نظر این روش مزایا ویژه خود را داراست. ریشه دار کردن قلمه نهال پسته مدتهاست که مورد بحث متخصصین و علاقه مندان پسته می باشد.

منتشرشده در درختان پسته
چهارشنبه, 14 مرداد 1394 13:07

برداشت پسته از نهال پسته

 برداشت پسته از نهال پسته

۱- پسته را وقتی کاملا رسید از نهال پسته برداشت نمایید.

۲- برداشت را ساعتهای اولیه روز شروع نموده و محصول برداشت شده را زیر سایه و یا جای خنک قرار دهید.

۳- قسمتهای آلوده به آفت نهال پسته را در باغ جداگانه برداشت نمایید.

۴- محصول برداشت شده را سریعا به مراکز فرآوری پسته که تمام اتوماتیک و بهداشتی است انتقال دهید تا سریعا پوست گیری و جداسازی شود. به این ترتیب رنگ پوسته سخت پسته سفیدرنگ و بازاری پسندی مناسب خواهد داشت.

منتشرشده در درختان پسته
چهارشنبه, 14 مرداد 1394 13:08

آفات مهم نهال پسته

آفات مهم نهال پسته

۱- پسیل پسته، که حشره زرد رنگ کوچکی است و در حال حاضر بیشترین خسارات را وارد می کند و موقع خسارت شدید، پای نهال پسته شکرک ایجاد می شود.

۲- کنه نهال پسته  که این آفت با چشم معمولی قابل مشاهده نیست و علائم آن اینکه ابتدا برگها سبز تیره و سپس حالت چرمی رنگ می شوند.

۳- شپشک پسته، این آفت کاملا روی برگها و خوشه ها قابل مشاهده است و نهال پسته مورد حمله محصول آن اغلب پوک و نیم مغز می شود.

برای مبارزه با شپشک  نهال پسته استفاده از سم اتیون با نسبت ۲٫۵ – ۲ در هزار بسیار مناسب است. ذکر این نکته ضروری است که برای مبارزه با هر یک از آفات مشاوره با کارشناسان خبره کشاورزی جهت توصیه سم و زمان سمپاشی بسیار مهم است.

منتشرشده در درختان پسته
چهارشنبه, 14 مرداد 1394 13:09

دلایل پوکی پسته در نهال پسته

دلایل پوکی پسته درنهال پسته

۱- عدم وجود گرده نر که ناشی از کمبود نهال پسته نر می باشد  مهمترین عامل پوکی پسته بوده و باید به ازای هر ۱۰ الی ۱۵ درخت ماده یک نهال پسته نر در باغ پیوند نمایید. در صورت کمبود نهال پسته نر حتما گرده افشانی مصنوعی انجام دهید.

۲- عدم رسیدگی و توجه کامل به نهال پسته از جمله آبیاری کم و نامنظم، ندادن کود حیوانی و هرس نکردن نهال پسته و غلبه آفات در باغ باعث پر نشدن مغز پسته و یا ریزش جوانه های سال بعد می شود.

منتشرشده در درختان پسته
چهارشنبه, 14 مرداد 1394 13:20

هرس و کود دهی نهال پسته

ب) هرس نهال پسته

هرس نهال پستهیعنی بریدن شاخه های اضافی و این عمل در زمستان انجام می شود. پس از فرم دهی درخت در سال های بعد از پیوند و قبل از باردهی، هرس اهمیت دارد که شامل شنگ کردن شاخه ها، سر بر داری و حذف پاجوش ها می باشد.

هرس باعث درشت شدن میوه نهال پسته و تا حدی یکنواخت شدن باردهی در سالهای مختلف می شود.

ج) کود دهی نهال پسته

کود دامی گوسفندی و گاوی مورد استفاده باید کاملا پوسیده باشد. بهتر است کود مرغ نیز با کودهای گوسفندی یا گاوی مخلوط شود و در شیاری به عمق حداقل ۴۰ سانتیمتر بسته به سن درخت و عرض ۴۰ سانتیمتر در انتهای چتر سایه انداز درخت دفن شود. فصل کود دهی فصل خواب درختان یعنی زمستان است.

مخلوط کردن کود کامل شیمیایی ( N-p-K ) نیز با کود حیوانی مورد استفاده مطلوب می باشد.

دادن کود شیمیایی ازته (سولفات آمونیم و سولفات پتاسیم) در مناطق با آب و خاک شور در نیمه دوم اردیبهشت ماه جهت افزایش جوانه های رویشی و زایشی، در نیمه دوم تیرماه جهت پر شدن دانه های پسته در درختان بارده مناسب است. میزان کود مصرفی با مشاوره کارشناسان از ۱۰۰ گرم تا ۲۰۰ گرم به ازای هر درخت می باشد.

استفاده از کودهای مایع و جامد میکرو در فصل رشد درخت بسته به نوع کمبود و مشاوره با کارشناسان کشاورزی همزمان با سمپاشی و یا به صورت مستقل بسیار مناسب است. بعد از برداشت پسته دادن کود روی به صورت محلول پاشی توصیه می شود.

منتشرشده در درختان پسته
چهارشنبه, 14 مرداد 1394 13:12

آبیاری نهال پسته

آبیاری نهال پسته

با وجود این که پسته استقامت زیادی به بی آبی دارد، لکن نباید از آب دادن نهال پسته مخصوصا در سنین ابتدایی غفلت شود. به طور متوسط بسته به بافت خاک از نظر نگهداری آب مدار آبیاری بسته به سن نهال پسته به شرح زیر توصیه می شود: (به جز فصل زمستان)

نهال پسته با سن ۱ تا ۳ سال:     مدار آبیاری ۷ الی ۱۰ روز

نهال پسته با سن ۳ الی ۶ سال :     مدار آبیاری ۱۲ الی ۲۰ روز

نهال پسته با سن ۶ سال به بالا :    مدار آبیاری یک ماه

باید توجه داشت زمانی که مدار آبیاری یک ماه است، در هر آبیاری آب زیادی به درخت داده شود تا رطوبت کاملا به عمق خاک نفوذ کند.

منتشرشده در درختان پسته
چهارشنبه, 14 مرداد 1394 13:15

انواع درختان پسته

نهال پسته اهلي ( Pistacia Vera ) متعلق به تيره ( Anacardiaceae ) است . جنس Pistacia داراي 11 گونه است . درخت پسته داراي برگهاي مركب شانه اي بوده و نهال پسته دو پايه است و براي توليد ميوه به وجود هردو درخت نر و ماده نياز است . گلهاي نهال پسته  فاقد گلبرگ و غده هاي شهد ساز بوده و زنبورهاي عسل را به خود جلب نمي كنند و گرده گل توسط باد پراكنده مي شود . نهال پسته برگ ريز بوده ، د رپائيز خزان نموده و زمستان را در خواب مي گذراند . ريشه زائي نهال پسته  محوري و عمودي بوده و قدرت توليد ريشه فرعي در نهال پسته ضعيف است . مرحله نونهالي نهال پسته  طولاني بوده و تاقبل از پنج سالگي درختان ميوه كمي توليد مي كنند و از 10 تا 12 سالگي باردهي كامل و اقتصادي درخت آغاز مي شود .

مهمترين گونه هاي جنس Pistacia عبارتند از : P.Vera يا پسته معمولي ،  ، P.mutica يا بنه ، . Pمهمترين ارقام پسته در ايران عبارتند از : اوحدي ، كله قوچي ، اكبري ، احمد آقائي ، ممتاز ، بادامي زرند ، شاه پسند ، سفيد پسته نوق ، خنجري دامغان و قزويني . نياز سرمايي نهال پسته  از 600 ساعت با دماي كمتر از 7 درجه سانتي گراد براي رقم كله قوچي تا 1200 ساعت با دماي كمتر از 7 درجه سانتي گراد براي رقم اكبري متفاوت بوده و مقدار آن بطور متوسط 1000 ساعت زير 7 درجه سانتي گراد در نظر گرفته مي شود . عدم تامين سرماي مورد نياز درخت پسته موجب تاخير در گلدهي ، گلدهي نامنظم ، كاهش تعداد برگچه هاي برگ ، توليد برگهاي غير طبيعي و ساده و ... مي شود . كشت و پرورش پسته از عرض 27 درجه شمالي تا عرض 42 درجه شمالي انجام مي شود . اغلب نهال پسته در ارتفاع 2000-900 متري از سطح دريا قرار گرفته اند . نهال پسته قادر به تحمل دماي 45 درجه سانتي گراد در تابستان و دماي 20- درجه سانتي گراد در زمستان مي باشد . براي داشتن حداكثر محصول ميزان حداكثر رطوبت نسبي بايستي كمتر از 35% باشد

منتشرشده در درختان پسته
چهارشنبه, 14 مرداد 1394 13:16

خواص درمانی پسته

پسته، دانه میوه از درخت پسته است. نهال پسته  اولین بار در ترکیه و ایران یافت شد. در آن زمان، پسته غذای اشراف بود. در سال های بعد، فقط در جشن ها و مهمانی ها مصرف می شد. بعدها در انواع دسرها، شیرینی ها، بستنی و حتی به عنوان اشتها آور خورده می شد.
ایران ناز، این دانه بخاطر شکلش به نام آجیل خندان معروف شد. پسته به عنوان یک ماده غذایی گیاهی و نیرو بخش و درمان کننده بسیاری از بیماری ها مورد استفاده قرار می گیرد.

منتشرشده در فواید پسته
چهارشنبه, 17 تیر 1394 18:50

زنبور های مغز خوار پسته

1. زنبور طلایی مغز خوار پسته: حشره بالغ به رنگ زرد فلزی و به اندازه 3-5 میلیمتر است. لاروها ورمی فرم کمی خمیده و به رنگ سفید کدر میباشد. شفیره شیری رنگ و به اندازه حشره بالغ است.
این آفت 2 نسل داشته و زمستان را به صورت لارو کامل درون مغز میوه های باقیمانده روی درخت و کف باغ به حالت دیاپوز میگذراند. زمان تشکیل شفیره ها حدودا از هفته سوم اردیبهشت شروع و نیمه دوم خرداد ماه به پایان میابد. از نیمه دوم خرداد ماه زنبور های بالغ با جویدن پوسته های پسته از آن خارج میشوند. ظهور زنبور های بالغ به طور ناهمزمان از نیمه دوم خرداد ماه تا دهه اول تیر میباشد. ماده های ظاهر شده حدودا دو هفته پس از ظهورتوسط تخم ریز بلند و سیاه رنگ خود عمدتا یک عدد و گاهی دو عدد تخم روی سطح داخلی میوه قرار می دهند. دوره تکاملی لارو های نسل تابستانه حدود 5 هفته به طول می انجامد. روند شفیره شدن طی یک مرحله زمانی یک ماهه از اوایل مرداد تا آخر مرداد صورت میگیرد. (طول دوره شفیرگی این نسل کمتر از نسل بهاره بوده و حدودا یک هفته طول می کشد.) زنبور های بالغ این نسل از دهه اول مرداد ماه به بعد با سوراخ نمودن پوسته های سه گانه پسته خارج می شود. زنبور های ماده ای که زودتر خارج شوند مشابه زنبور های نسل بهاره تخم ریزی کرده و ایجاد لارو های زمستان گذران میکنند ولی زنبور های ماده ای که دیر

صفحه4 از4

شما اینجا هستید

خانه : نمايش آيتم‌ها بر اساس برچسب: نهال پسته

خبرنامه

نظرسنجی

نظر سنجی

عالی - 0%
متوسط - 0%
ضعیف - 0%

Total votes: 0
The voting for this poll has ended on: 08 آگوست 2015 - 10:54
Top of Page