نهال پسته

درختان پسته

استاندارد نهال پسته بذري گلداني
مشخص بودن والد مادري نهال پسته
مشخص بودن سلامت نهال پسته (عاري بودن از هرگونه بيماري و آفت)

- داشتن حداقل ارتفاع ۳۰ سانتي متر نهال پسته و قطر0.5-1 سانتي متر در ۵ سانتي متري بالاي طوقه
داشتن تنه واحد نهال پسته
سالم بودن جوانه انتهايي (سرماي پاييزه و بهاره باعث از بين رفتن جوانه انتهايي و قسمتي از شاخه در نهال پسته در حال رشد مي گردد)

استاندارد نهال پسته بذري گلبري:
مشخصبودن والد مادري نهال پسته
مشخص بودن سلامت نهال پسته (عاري بودن از هرگونه بيماري و آفت)

روش مناسب كاشت نهال پسته

كاشت بذر نهال پسته طوري انجام شود كه قسمت شكمي بذر روي خاك قرار گرفته و روي آن با ماسه بادي به ضخامت 3-4 سانتي متر پوشانده شود.
فواصل مناسب كاشت در خزانه جهت تهيه نهال پسته با خاك اطراف ريشه (گلبري):
فواصل كاشت بذر نهال پسته  بين و روي خطوط ۲۰ سانتي متر انجام شود.

عرض هر قطعه نهال پسته   از خزانه 1.5 متر و طول حد اكثر ۱۰ متر(جهت كنترل علفهاي هرز و آبياري نهال پسته  )
فاصله بين قطعات نهال پسته   حداقل يك متر (جهت رفت و آمد كارگران جهت انجام عمليات زراعي)
فواصل مناسب كاشت در خزانه جهت تهيه نهال پسته   ريشه برهنه:
فواصل كاشت بذر روي و بين خطوط ۱۰ سانتي متر

شرايط لازم جهت جوانه زني بذر نهال پسته

خيساندن بذر نهال پسته در آب به مدت ۱۲ ساعت
بهتر است دماي آب نهال پسته  حدود ۲۵ درجه سانتي گراد باشد و حد اقل يكبار تعويض گردد.
براي بذر هاي ناخندان (دهن بست) نهال پسته  مدت خيساندن به ۲۴ ساعت افزايش مي يابد.
 پس از شستشوي مجدد با آب ازيكي از سموم قارچ كش كاربوكسين، تيرام يا بنوميل به نسبت 2.5 تا ۳ در هزار و يا هيپوكلريد سديم (مايع سفيد كننده) 0.5 درصد به مدت ۵ الي ۱۰ دقيقه ضد عفوني مي شود.

نکات زیر برای دستیابی به محصول بیشتر در نهال پسته و به منظور حاصلخیزی خاک و تامین مواد غذایی خاک حائز اهمیت می باشد:
1-    برای حاصلخیزی خاک نهال پسته  کودهای دامی و مرغی را باید از اوایل پاییز تا اوایل زمستان مصرف نمود و در مصرف کودهای مرغی باید احتیاط لازم را بعمل آورد.

2-    کودهای ازته برای ادامه رشد نهال پسته ضروری می باشد. هر ساله میتوان از کودهای اوره، نیترات آمونیوم و سولفات آمونیوم در محل سایه انداز درخت استفاده نمود اما لازم به یادآوری می باشد که قسمتی از کودهای از ته باید پس از مرحله  گلدهی و ما بقی در آغاز دوره به مغز رفتن پسته در حدود اوایل تیر ماه مصرف می شود.
3-    برای اینکه از نهال پسته  محصول بیشتری داشته باشید باید میزان کودهای فسفر و پتاس باید در زمینهای شنی بیشتر از زمینهای رسی باشد که معمولا این کودها در زمستان همراه با کودهای آلی مصرف می شوند.

مراقبتهای  نهال پسته

بطور کلی ریشه نهال پسته  بین 2 تا 4 متر بسته به نوع زمین در خاک فرو می رود در زمینهای سنگین رسی شنی رشد ریشه کند می باشد و ریشه به صورت عرضی رشد می نماید و در این صورت نهال پسته به کود کمتر و آب بیشتر نیازدارد. در صورتیکه در اراضی شنی رسی سبک رشد و نمود نهال پسته به صورت طولی بوده و نیازمند کود بیشتریست.

 نهال پسته نسبت به خشکی مقاومت زیادی دارد. و یقینا یکی از مقاومترین درختان میوه نسبت به کم آبی می باشد. علت مقاومت زیاد آن به کم آبی علاوه بر طبیعت گیاه، طول زیاد ریشه عمودی آن می باشد. نهال پسته در دوره اول رشد به طور عمودی در زمین فرو می رود و پس از برخورد به طبقات سخت به صورت عرضی گسترده می شود. آزمایشها نشان می دهد که نهال پسته با ارتفاع 60 سانتیمتر حدود 180 سانتیمتر ریشه داشته و تقریبا در این حالت نسبت طول ریشه به طول ساقه نزدیک سه بر یک می باشد.

شرايط لازم جهت تهيه بذر نهال پسته
منبع درختان بذرگيري شده كاملا مشخص باشد (بذور از درختان كاملا مشخص تهيه شوند).
بذرگيري از نهال پسته يكنواخت صورتگيرد (درختان پيوندي).
پسته سالم ، درشت و خندان همان سال  از نهال پسته انتخاب شود.
پسته ها ترجيحا توسط دست پوستگيري شده باشند.
پسته ها در آفتاب خشكشده باشند.
بذر ها تا زمان كاشت در جاي خشكو خنكنگهداري شده باشند.
در حال حاضر، مناسبترين بذر جهت توليد نهال پسته، بادامي زرند مي باشد.

بیماری پوسیدگی طوقه یا گموز نهال پسته

علایم بیماری:نهال پسته  نشانه های بیماری روی قسمتهای هوایی نهال پسته متاسفانه موقعی ظاهر می شود که بیماری طوقه و تنه نهال پسته را پوشانده باشد و در واقع نهال پسته تا سر حد مرگ پیش رفته است. روی شاخه های اصلی و قسمتهای هوایی تنه حبابهای شفاف و کوچک صمغ ترشح می شود و شاخه های کوچک نیز از انتها شروع به پژمردگی نموده و بطور ناگهانی یک قسمت یا تمام نهال پسته می میرد.
در هوای گرم بعلت پیشرفت بیماری پوست تنه نهال پسته حلقه وار آلوده شده و چنانچه که رطوبت خاک هم به حد کافی باشد علائم پژمردگی روی برگها بروز می کند. اولین آثار آلودگی قسمتهای زیر نهال پسته بصورت لکه های نرم مشخص در سطح پوست طوقه و قسمتی از تنه که زیر خاک نهال پسته به صورت لکه های نرم مشخص در سطح پوست طوقه و قسمتی از تنه که زیر خاک رفته ظاهر می شود. این لکه ها بیشتر تیره و گاهی قهوه ای یا سیاه می باشند. و چون پوست درخت خاکستری است لکه ها کاملا مشخص می باشد. اگر محل آلودگی را با چاقو خراش دهیم بافت تغییر رنگ یافته ای را مشاهده خواهیم کرد این بافت مبتلا ابتدا سطحی ولی بتدریج گسترش یافته و عمیق تر می شود. تا جایی که منطقه کامبیوم و تمام نسوج پوست را فرا گیرد.

تغذیه نهال پسته
مناطق پسته خیز ایران عموما دارای اقلیمی نیمه خشک یا بیابانی می باشد خاکهای این مناطق دارای املاح معدنی زیادی می باشد. که بخشی از آن جذب نهال پسته می شود این خاکها بر خلاف خاکهای مناطق مرطوب فاقد ترکیبهای آلی هوموسی و بقایای گیاهان می باشد بنابراین خاک باغ در هر صورت نیاز به مواد آلی دارد.

کودهای آلی (گیاهی و حیوانی) در درجه اول موجب افزایش مواد هوموسی خاک می گردد و در درجه دوم خواص فیزیکی خاک را تغییر داده ضمن افزایش نفوذ پذیری قابلیت نگهداری و جذب رطوبت و عناصر غذایی را در خاک افزایش می دهد در درجه سوم عناصر غذایی موجود در کود نیز مورد استفاده گیاه قرار می گیرد. معمولا مواد غذایی موجود در کودهای حیوانی پس از مصرف در سال اول 50% در سال دوم 25% و در سال سوم 10% آن جذب می شود. قابل به ذکر است که هر ساله در تابستان مقدار زیادی مواد هوموسی خاک در اثر تابش زیاد آفتاب و حرارت بالا از بین می رود.

خوابا نیدن نهال پسته
اگر چه از نظر گیاهشناسی نهال پسته را می توان بوسیله خوابانیدن ازدیاد نمود ولی از نظر اصول باغبانی در صورتیکه شاخه ای از نهال پسته را بتوان ریشه دار نمود پس از جدا نمودن این شاخه از گیاه مادری قادر به ادامه حیات نخواهد بود این عدم موفقیت در زمینه ازدیاد با روش خوابانیدن می تواند از حساسیت ریشه نهال پسته  به جابجایی و هم از ضعف شدید ریشه های نابجا تولید شده باشد.

کشت بافت: یکی از جدیدترین روشهای ازدیاد نهال پسته کشت بافت و سلول گیاهی می باشد. که در این روش از طریق کشت بافت ساقه، برگ، جنین بساک، تخمدان، ساقه، و... میتوان تعداد زیادی گیاه تولید نمود. مزایای این روش به شرح زیر است:
1- تولید گیاه عاری از ویروس در نهال پسته
2- کوتاه نمودن زمان مورد نیاز برای تولید گونه های جدید در نهال پسته

قلمه زدن نهال پسته

یکی از روشهای ازدیاد غیر جنسی گیاهان استفاده از قلمه است گیاهانی که بوسیله بذر زیاد می شوند در صورتیکه قلمه آنها نیز قابل کشت باشد و از آنها برای ازدیاد استفاده شود طول دوره لازم تا رسیدن به دوره باردهی کمتر می شود. در اینصورت جدا از حفظ ترکیب ژنتیکی مورد نظر این روش مزایا ویژه خود را داراست. ریشه دار کردن قلمه نهال پسته مدتهاست که مورد بحث متخصصین و علاقه مندان پسته می باشد.

شما اینجا هستید

خانه : درختان پسته

خبرنامه

نظرسنجی

نظر سنجی

عالی - 0%
متوسط - 0%
ضعیف - 0%

Total votes: 0
The voting for this poll has ended on: 08 آگوست 2015 - 10:54
Top of Page