نهال پسته

تغذیه نهال پسته

تغذیه نهال پسته
مناطق پسته خیز ایران عموما دارای اقلیمی نیمه خشک یا بیابانی می باشد خاکهای این مناطق دارای املاح معدنی زیادی می باشد. که بخشی از آن جذب نهال پسته می شود این خاکها بر خلاف خاکهای مناطق مرطوب فاقد ترکیبهای آلی هوموسی و بقایای گیاهان می باشد بنابراین خاک باغ در هر صورت نیاز به مواد آلی دارد.

کودهای آلی (گیاهی و حیوانی) در درجه اول موجب افزایش مواد هوموسی خاک می گردد و در درجه دوم خواص فیزیکی خاک را تغییر داده ضمن افزایش نفوذ پذیری قابلیت نگهداری و جذب رطوبت و عناصر غذایی را در خاک افزایش می دهد در درجه سوم عناصر غذایی موجود در کود نیز مورد استفاده گیاه قرار می گیرد. معمولا مواد غذایی موجود در کودهای حیوانی پس از مصرف در سال اول 50% در سال دوم 25% و در سال سوم 10% آن جذب می شود. قابل به ذکر است که هر ساله در تابستان مقدار زیادی مواد هوموسی خاک در اثر تابش زیاد آفتاب و حرارت بالا از بین می رود.


مقدار کود مصرفی در باغهای پسته به عوامل متعددی از جمله وضعیت خاک، درجه حاصلخیزی خاک، وجود منبع آبی در دسترس و سن نهال پسته  بستگی دارد. بنابراین علاوه بر مصرف حدود 20 کیلوگرم کود حیوانی برای هر اصله نهال پسته  بارده در هر سال مقادیر عناصر زیر نیز توصیه می شود:
- ازت 600 گرم
- فسفر P205 300 تا 600 گرم
- پتاس K20  300 تا 600 گرم
نکات زیر برای دستیابی به محصول بیشتر و به منظور حاصلخیزی خاک و تامین مواد غذایی خاک حائز اهمیت می باشد:
1-    کودهای دامی و مرغی را باید از اوایل پاییز تا اوایل زمستان مصرف نمود و در مصرف کودهای مرغی باید احتیاط لازم را بعمل آورد.
2-    کودهای ازته برای ادامه رشد نهال پسته  ضروری می باشد. هر ساله میتوان از کودهای اوره، نیترات آمونیوم و سولفات آمونیوم در محل سایه انداز نهال پسته استفاده نمود اما لازم به یادآوری می باشد که قسمتی از کودهای از ته باید پس از مرحله  گلدهی و ما بقی در آغاز دوره به مغز رفتن پسته در حدود اوایل تیر ماه مصرف می شود.
3-    میزان کودهای فسفر و پتاس باید در زمینهای شنی بیشتر از زمینهای رسی باشد که معمولا این کودها در زمستان همراه با کودهای آلی مصرف می شوند.
4-    استفاده از کودها با ترکیبهای گوناگون از قبیل سولفات آمونیم و سولفات پتاسیم ضمن تامین مقداری از گوگرد مورد نیاز نهال پسته باعث کاهش PH خاکهای قلیایی می شود.
5- بایستی توجه داشت که زیادی فسفر مانع جذب عناصر آهن، روی، و منگنز می شود.
6- مصرف گود سولفات پتاسیم در زمینهای شور موجب کاهش کلرور سدیم میگردد اما در خاکهایی که شور نیست از کلرور پتاسیم هم می توان استفاده نمود.
7- استفاده از عناصر کم مصرف غذایی مثل آهن، روی، منگنز در حد متعادل در کیفیت تولید پسته موثر می باشد.
8- با توجه به اینکه کودهای دامی دارای عناصر غذایی اصلی و فرعی نیز می باشد.
بنابراین لازم است در صورت مصرف کودهای دامی، مقدار مصرف کودهای شیمیایی را هم کاهش داد. ولی بهترین کار تجزیه خاک می باشد که بر اساس نتایج آزمایش خاک باغ می توان کودهای دامی و شیمیایی را بصورت دقیقتر استفاده کرد

آيتم‌هاي مرتبط

 • میزان محصول پسته در نهال پسته09134515737- 03532520155

  میزان محصول پسته در  نهال پسته

  میزان محصول پسته در نهال پسته به موارد زیر بستگی دارد:
  الف) میوه نهال پسته اصولا روی جوانه های دو ساله بوجود می آیند و از طرفی در سالی که محصول نهال پسته زیاد می باشد شیره نباتی بیشتر به مصرف تولید محصول می رسد و مقدار کمتری برای ایجاد جوانه های تازه باقی می ماند. بنابراین تولید جوانه تازه در سالی که نهال پسته محصول زیادی دارد احتمالا کمتر است.

  در نهال پسته غالبا کاهش محصول مربوط به ریزش زیاد جوانه های گل در سال باردهی می باشد. در نتیجه در سال بعد تعداد جوانه تازه کم می شود. در اینصورت به علت کم شدن تعداد جوانه های دو ساله محصول نهال پسته کاهش می یابد و چون در این سال محصول کم می باشد نهال پسته فرصت بهتری برای تولید جوانه ها خواهد داشت و محصول سال بعد هم افزایش می یابد.
  ب) میزان محصول نهال پسته  نسبت غیر مستقیم با مرغوبیت آن دارد به همین نهال پسته پیوندی که از کشت بذر بوجود آمده اند محصول آنها از درختان پیوندی که از کشت بذر بوجود آمده اند محصول آنها از درختان پیوندی بیشتر و نامرغوبتر است.

   

  ج) میزان محصول یک نهال پسته  در سالهای اول بهره برداری بسیار کم است و بسته به منطقه یک تا سه کیلوگرم پسته تر 300-900 گرم پسته خشک دارا است و بتدریج که نهال پسته بزرگ و مسن میشود میزان محصول آن نیز زیاد می گردد.
  بطوریکه از یک هکتار باغ پسته خوب میتوان تا بیش از دو تن محصول در هر سال برداشت کرد. نهال پسته مرغوب و پیوندی دارای عمر کمتری نسبت به درختان نامرغوب و غیر پیوندی دارد به همین دلیل میزان محصول پسته در طول زندگی انواع نهال پسته متفاوت است.

 • روش مناسب كاشت نهال پسته

  روش مناسب كاشت نهال پسته

  كاشت بذر نهال پسته طوري انجام شود كه قسمت شكمي بذر روي خاك قرار گرفته و روي آن با ماسه بادي به ضخامت 3-4 سانتي متر پوشانده شود.
  فواصل مناسب كاشت در خزانه جهت تهيه نهال پسته با خاك اطراف ريشه (گلبري):
  فواصل كاشت بذر نهال پسته  بين و روي خطوط ۲۰ سانتي متر انجام شود.

  عرض هر قطعه نهال پسته   از خزانه 1.5 متر و طول حد اكثر ۱۰ متر(جهت كنترل علفهاي هرز و آبياري نهال پسته  )
  فاصله بين قطعات نهال پسته   حداقل يك متر (جهت رفت و آمد كارگران جهت انجام عمليات زراعي)
  فواصل مناسب كاشت در خزانه جهت تهيه نهال پسته   ريشه برهنه:
  فواصل كاشت بذر روي و بين خطوط ۱۰ سانتي متر


  عرض هر قطعه نهال پسته   از خزانه 1.5 متر و طول حد اكثر ۱۰ متر(جهت كنترل علفهاي هرز و آبياري نهال پسته  )
  فاصله بين قطعات حداقل ي كمتر (جهت رفت و آمد كارگران جهت انجام عمليات زراعي)
  فواصل مناسب كاشت در خزانه جهت تهيه نهال پسته   پيوندي:
  فواصل كاشت بذرنهال پسته   بين و روي خطوط ۳۰ سانتي متر
  عرض هر قطعه از خزانه ۱ متر و طول حد اكثر ۱۰ متر(جهت پيوند زني و كنترل علفهاي هرز و آبياري)
  فاصله بين قطعات حداقل يك متر (جهت رفت و آمد كارگران جهت انجام عمليات زراعي)

   

 • استاندارد نهال پسته پيوندي

  استاندارد نهال پسته پيوندي:
  مشخص بودن پايه و پيوندك
  مشخص بودن سلامت نهال پسته از هرگونه بيماري و آفت
  داشتن حداقل ارتفاع ۵۰ سانتي متر وحد اقل ۱۰ سانتي متر رشد پيوندك
  داشتن تنه واحد نهال پسته
  سرماي پاييزه و بهاره باعث از بين رفتن جوانه انتهايي و قسمتي از شاخه در نهال پسته در
  حال رشد مي گردد. در نتیجه باید  سالم بودن جوانه انتهايي نهال پسته را بررسی کنیم

 • امكانات مورد نياز برای کاشت نهال پسته

  امكانات مورد نياز برای کاشت نهال پسته
  گلخانه  داراي كنترل دما ، رطوبتو نور جهت توليد نهال پسته و پيوند زدن خارج از فصل
  وسايل و مورد استفاده از قبيل بيل، بيلچه، قيچي باغباني،چاقوي پيوند، چسب پيوند، فرغون، سم پاش و غيره
  وسايل مورد نياز جهت سايه اندازي روي نهال پسته توليدي در ماههاي گرم سال
  انبار جهت قرار دادن وسايل، كود و سم

  از نيروي كار مناسب در نهالستان پسته استفاده کنید

  فرد متخصص داراي مدرك حداقل كارشناسي در يكي از رشته هاي باغباني و توليدات گياهي بعنوان مسئول فني برای بررسی نهال های پسته
  كارگر ماهر (حدقل دو نفر) در زمينه كاشت و پيوند نهال پسته
  كارگر معمولي (حدقل دو نفر) جهتتهيه بستر خاك، كاشتو جابجايي نهال پسته

 • تهيه بستر كاشت نهال پسته

  تهيه بستر كاشت نهال پسته
  جهت كاشت نهال پسته در گلدان يا كيسه هاي پلاستيكي تركيب خاكي دو قسمت ماسه، دو قسمت خاك زراعي مرغوب (لومي) و يك قسمت كود دامي پوسيده يا خاك برگ پوسيده مناسب است.
  جهت كاشت نهال پسته در خزانه تركيب خاكي سه قسمت خاك زراعي مرغوب (رسي لومي) و يك قسمت كود دامي پوسيده يا خاك برگ پوسيده مناسب است.
  استاندارد گلدان: نهال پسته
  جهت تهيه نهال پسته بذري گلداني با حداكثر سن ۱۳ ماه، مي بايست از گلدانهايي با ارتفاع ۴۰ سانتي متر و قطر ۱۵ سانتي متر استفاده كرد.
  جهت تهيه نهال پسته پيوندي گلداني با حداكثر سن ۲۴ ماه، مي بايست از گلدانهايي با ارتفاع ۵۰ سانتي متر و قطر ۱۵ سانتي متر استفاده كرد.

   

نظرتان را بنويسيد

کامل‌کردن فيلدهاي علامت‌دار شده با (*) ضروري است. کد HTML قابل پذيرش نيست.

شما اینجا هستید

خانه : درختان پسته : تغذیه نهال پسته

خبرنامه

نظرسنجی

نظر سنجی

عالی - 0%
متوسط - 0%
ضعیف - 0%

Total votes: 0
The voting for this poll has ended on: 08 آگوست 2015 - 10:54
Top of Page