نهال پسته

بیماری افلااتوکسین در نهال پسته

بیماری افلااتوکسین در نهال پسته

 قارچ آسپرژیلوس فلاووس ضمن رشد و نمو و تفغذیه از مواد غذایی پسته موجب ترشح افلاتوکسین  در نهال پسته می گردد.
در چه شرایطی افلاتوکسین در نهال پسته تولید می شود:

مناسبترین شرایط برای فعالیت  قارچهایی نظیر اسپرژیلوس نهال پسته حرارت 25-35 درجه سانتیگراد و برای تولید آفلاتوکسین دمای 25 درجه می باشد. ابتدا قارچهای مذکور در دامنه دمایی 6-46 درجه سانتیگراد می تواند فعالیت نماید رطوبت نسبی مطلوب برای فعالیت قارچ 85 درصد به بالا می باشد. زیرا قارچهایی که تولید آفلاتوکسین نهال پسته می کنند همانند سایر قارچها به رطوبت کافی نیاز دارند. چنانچه حداقل مورد نیاز فراهم نباشد قادر به فعالیت نخواهند بود. یا اینکه تولید آفلاتوکسین نخواهند کرد. که در بیشتر مناطق کشت پسته ایران جزء مناطق خشک می باشند و رطوبت هوا نیز در زمانی که محصول روی نهال پسته است برای فعالیت قارچ مساعد نمی باشد مگر بطور استثنایی که به علتی محصول پسته با رطوبت تماس داشته باشد. در این صورت شرایط برای رشد قارچ مناسب می گردد. و آفلاتوکسین تولید می گردد.

 


از عوامل دیگر تولید آفلاتوکسین نهال پسته آسیبهایی است که بوسیله حشرات (پروانه های مغزخوار) به دانه های پسته وارد می شود. همچنین فضولات کرم ترک و شکاف برداشتن پیش از زمان رسیدن محصول شرایط را تا اندازه ای برای رشد قارچ مساعد می نماید. اسپور قارچ در لابلای شکافها بوجود می آیند و جوانه می زنند و فعالیت خود را شروع می کنند.
راههای پیشگیری از بوجود آمدن آفلاتوکسین روی نهال پسته:
1- استفاده از سموم حفاظتی نهال پسته در جهت کنترل پاتوژن قارچی
2- استفاده از ارقام مقاوم قارچ آسپرژیلوس فلاووس
3- تا حد امکان برداشت نهال پسته در شرایط خنک
4- جلوگیری از  آب دیدن مکانیکی محصول برداشت شده
5- خشک کردن سریع محصول بعد از برداشت از نهال پسته
6- استفاده از انبار خشک و بهداشتی، استریل با بخار آب جوش
7- مبارزه به موقع با آفات نهال پسته بخصوص پروانه مغز خوار پسته
8- خودداری از مخلوط شدن پسته به زمین ریخته و همچنین محصول شاخه هایی که با زمین تماس با محصول مرغوب و پاکچین شده از درخت
9- برداشت محصول متناسب با توانایی پوست گیری در هر روز باشد و از انباشتن پسته های پوستگیری نشده روی هم خود داری شود.
10- برای ضد عفونی پسته ها از محلول اسید پروپیونیک به نسبت 35-40 میلیمتر در یک لیتر آب استفاده می شود این محلول بیشتر زمانی بکار می رود که پسته کور را در آب می خیسانند تا بعد بوسیله غلطک خندان شوند بعد از خیساندن پسته ها حدود نیم ساعت در محلول قرار گیرند و سپس خشک شوند.

آيتم‌هاي مرتبط

 • میزان محصول پسته در نهال پسته09134515737- 03532520155

  میزان محصول پسته در  نهال پسته

  میزان محصول پسته در نهال پسته به موارد زیر بستگی دارد:
  الف) میوه نهال پسته اصولا روی جوانه های دو ساله بوجود می آیند و از طرفی در سالی که محصول نهال پسته زیاد می باشد شیره نباتی بیشتر به مصرف تولید محصول می رسد و مقدار کمتری برای ایجاد جوانه های تازه باقی می ماند. بنابراین تولید جوانه تازه در سالی که نهال پسته محصول زیادی دارد احتمالا کمتر است.

  در نهال پسته غالبا کاهش محصول مربوط به ریزش زیاد جوانه های گل در سال باردهی می باشد. در نتیجه در سال بعد تعداد جوانه تازه کم می شود. در اینصورت به علت کم شدن تعداد جوانه های دو ساله محصول نهال پسته کاهش می یابد و چون در این سال محصول کم می باشد نهال پسته فرصت بهتری برای تولید جوانه ها خواهد داشت و محصول سال بعد هم افزایش می یابد.
  ب) میزان محصول نهال پسته  نسبت غیر مستقیم با مرغوبیت آن دارد به همین نهال پسته پیوندی که از کشت بذر بوجود آمده اند محصول آنها از درختان پیوندی که از کشت بذر بوجود آمده اند محصول آنها از درختان پیوندی بیشتر و نامرغوبتر است.

   

  ج) میزان محصول یک نهال پسته  در سالهای اول بهره برداری بسیار کم است و بسته به منطقه یک تا سه کیلوگرم پسته تر 300-900 گرم پسته خشک دارا است و بتدریج که نهال پسته بزرگ و مسن میشود میزان محصول آن نیز زیاد می گردد.
  بطوریکه از یک هکتار باغ پسته خوب میتوان تا بیش از دو تن محصول در هر سال برداشت کرد. نهال پسته مرغوب و پیوندی دارای عمر کمتری نسبت به درختان نامرغوب و غیر پیوندی دارد به همین دلیل میزان محصول پسته در طول زندگی انواع نهال پسته متفاوت است.

 • روش مناسب كاشت نهال پسته

  روش مناسب كاشت نهال پسته

  كاشت بذر نهال پسته طوري انجام شود كه قسمت شكمي بذر روي خاك قرار گرفته و روي آن با ماسه بادي به ضخامت 3-4 سانتي متر پوشانده شود.
  فواصل مناسب كاشت در خزانه جهت تهيه نهال پسته با خاك اطراف ريشه (گلبري):
  فواصل كاشت بذر نهال پسته  بين و روي خطوط ۲۰ سانتي متر انجام شود.

  عرض هر قطعه نهال پسته   از خزانه 1.5 متر و طول حد اكثر ۱۰ متر(جهت كنترل علفهاي هرز و آبياري نهال پسته  )
  فاصله بين قطعات نهال پسته   حداقل يك متر (جهت رفت و آمد كارگران جهت انجام عمليات زراعي)
  فواصل مناسب كاشت در خزانه جهت تهيه نهال پسته   ريشه برهنه:
  فواصل كاشت بذر روي و بين خطوط ۱۰ سانتي متر


  عرض هر قطعه نهال پسته   از خزانه 1.5 متر و طول حد اكثر ۱۰ متر(جهت كنترل علفهاي هرز و آبياري نهال پسته  )
  فاصله بين قطعات حداقل ي كمتر (جهت رفت و آمد كارگران جهت انجام عمليات زراعي)
  فواصل مناسب كاشت در خزانه جهت تهيه نهال پسته   پيوندي:
  فواصل كاشت بذرنهال پسته   بين و روي خطوط ۳۰ سانتي متر
  عرض هر قطعه از خزانه ۱ متر و طول حد اكثر ۱۰ متر(جهت پيوند زني و كنترل علفهاي هرز و آبياري)
  فاصله بين قطعات حداقل يك متر (جهت رفت و آمد كارگران جهت انجام عمليات زراعي)

   

 • استاندارد نهال پسته پيوندي

  استاندارد نهال پسته پيوندي:
  مشخص بودن پايه و پيوندك
  مشخص بودن سلامت نهال پسته از هرگونه بيماري و آفت
  داشتن حداقل ارتفاع ۵۰ سانتي متر وحد اقل ۱۰ سانتي متر رشد پيوندك
  داشتن تنه واحد نهال پسته
  سرماي پاييزه و بهاره باعث از بين رفتن جوانه انتهايي و قسمتي از شاخه در نهال پسته در
  حال رشد مي گردد. در نتیجه باید  سالم بودن جوانه انتهايي نهال پسته را بررسی کنیم

 • امكانات مورد نياز برای کاشت نهال پسته

  امكانات مورد نياز برای کاشت نهال پسته
  گلخانه  داراي كنترل دما ، رطوبتو نور جهت توليد نهال پسته و پيوند زدن خارج از فصل
  وسايل و مورد استفاده از قبيل بيل، بيلچه، قيچي باغباني،چاقوي پيوند، چسب پيوند، فرغون، سم پاش و غيره
  وسايل مورد نياز جهت سايه اندازي روي نهال پسته توليدي در ماههاي گرم سال
  انبار جهت قرار دادن وسايل، كود و سم

  از نيروي كار مناسب در نهالستان پسته استفاده کنید

  فرد متخصص داراي مدرك حداقل كارشناسي در يكي از رشته هاي باغباني و توليدات گياهي بعنوان مسئول فني برای بررسی نهال های پسته
  كارگر ماهر (حدقل دو نفر) در زمينه كاشت و پيوند نهال پسته
  كارگر معمولي (حدقل دو نفر) جهتتهيه بستر خاك، كاشتو جابجايي نهال پسته

 • تهيه بستر كاشت نهال پسته

  تهيه بستر كاشت نهال پسته
  جهت كاشت نهال پسته در گلدان يا كيسه هاي پلاستيكي تركيب خاكي دو قسمت ماسه، دو قسمت خاك زراعي مرغوب (لومي) و يك قسمت كود دامي پوسيده يا خاك برگ پوسيده مناسب است.
  جهت كاشت نهال پسته در خزانه تركيب خاكي سه قسمت خاك زراعي مرغوب (رسي لومي) و يك قسمت كود دامي پوسيده يا خاك برگ پوسيده مناسب است.
  استاندارد گلدان: نهال پسته
  جهت تهيه نهال پسته بذري گلداني با حداكثر سن ۱۳ ماه، مي بايست از گلدانهايي با ارتفاع ۴۰ سانتي متر و قطر ۱۵ سانتي متر استفاده كرد.
  جهت تهيه نهال پسته پيوندي گلداني با حداكثر سن ۲۴ ماه، مي بايست از گلدانهايي با ارتفاع ۵۰ سانتي متر و قطر ۱۵ سانتي متر استفاده كرد.

   

نظرتان را بنويسيد

کامل‌کردن فيلدهاي علامت‌دار شده با (*) ضروري است. کد HTML قابل پذيرش نيست.

شما اینجا هستید

خانه : درختان پسته : بیماری افلااتوکسین در نهال پسته

خبرنامه

نظرسنجی

نظر سنجی

عالی - 0%
متوسط - 0%
ضعیف - 0%

Total votes: 0
The voting for this poll has ended on: 08 آگوست 2015 - 10:54
Top of Page